Bekend van

Profiteer mee van de groei van Boxx in Nederland

SELF STORAGE IS EEN ZEER SUCCESVOLLE SECTOR IN VASTGOED.

Grote Amerikaanse beleggers als Blackrock en Carlyle investeren steeds meer in Europa, omdat hun eigen markt langzaam verzadigd raakt. Self storage is gigantisch in trek, juist in de huidige financiële situatie. In tijden van recessie en een hogere inflatie geven juist opslagbedrijven veel meer vertrouwen dan andere (vastgoed)beleggingen. Waarom?

 • De vraag naar tijdelijke opslag groeit. (Mensen gaan steeds kleiner wonen)
 • Sterke en voorspelbare cashflow.
 • Hoge waardering tot 20x EBITDA.
 • Enorme groeikansen in Europa voor de aankomende jaren.
 • Consolidatieslag door grote groep investeerders op de Europese markt.
 • Corona- en recessie proof.

Boxx verhuurt sinds 2011 tijdelijke opslagruimtes en Erwin Fleer (directeur van Boxx Holding B.V.)
heeft 22 jaar ervaring in het verhuren van tijdelijke opslag. Samen met zijn partner Sarah Beckmann heeft hij Boxx uitgebouwd naar een bedrijf met 16 vestigingen en een 45-tal enthousiaste jonge medewerkers.

Wij zijn de derde verhuurder van Nederland. Ons doel is in een blijvende top-3-positie met 40-50 vestigingen op basis van onze succesvolle formule: Verhuren van tijdelijke ruimte met binnenstedelijke opslaglocaties, verhuren en verkopen van garageboxen en verhuren van (inboedel)opslagunits met gratis ophaalservice (Boxx on Wheels), waarbij wij meer diensten bieden tegen continue lagere prijzen, op basis van (internet)automatisering en centrale aansturing met de hoogste klanttevredenheid.

Open voor inschrijving.
Aandelen.
 • Hoog eindrendement
 • Aandeel in waardestijging van Boxx
 • Tussentijds verhandelbaar
 • Investeren vanaf €100.000,-
Open voor inschrijving.
Obligaties.
 • 8,75% gegarandeerd rendement
 • Looptijd 5 jaar
 • Per kwartaal uitgekeerd
 • Investeren vanaf €2.500,-
Open voor inschrijving.
Vastgoed hypotheek.
 • 8,25% gegarandeerd rendement
 • Looptijd 5 jaar
 • 1e hypotheekrecht
 • Investeren vanaf €25.000,-

Veelgestelde vragen.

1
Welk onderpand heb ik bij de obligaties van Boxx Opslag?

De obligaties zijn door de volgende zekerheden gedekt:
1. Een stil pandrecht, eerste in rang, op alle opslagboxen (roerende
zaken) die wij in eigendom verkrijgen en houden; en
2. Een stil pandrecht, eerste in rang, op al onze huidige en
toekomstige vorderingen op huurders van de opslagboxen.
De zekerheden worden verleend aan en gehouden door de Stichting.

Boxx Obligatiehouders, een stichting die is opgericht voor de
obligatieleningen die binnen onze groep van tijd tot tijd worden
aangeboden en uitgegeven. Wij staan er voor in dat de zekerheden
worden verleend overeenkomstig de pandaktes die in concept als
bijlagen bij dit informatiememorandum zijn opgenomen.

2
Statement BOOS

Boos op BOOS

Begin maart heeft BOOS een video online gezet waarin wij verantwoordelijk worden gesteld voor het zoekraken van spullen van een huurder. In de eerste plaats vinden wij het heel vervelend voor de klant dat dit is gebeurd. Duizenden klanten stallen jaarlijks veilig hun spullen in onze boxen.

In dit incidentele geval is dat helaas niet goed gegaan. We zijn ons ervan bewust dat dit proces in zijn geheel te lang heeft geduurd en hierdoor heeft geleid tot onvrede bij de klant. Uiteraard gaan wij op zoek naar een passende oplossing en daarom doen wij momenteel ons uiterste best om de onderste steen boven te krijgen. Voor alle klanten geldt, mochten zaken te lang duren of niet naar wens verlopen, mail dan naar directie@boxx.nl.

In de tweede plaats hechten wij er waarde aan dat er een totaalbeeld van de zaak wordt geschetst, omdat wij onterecht worden beschuldigd. Dit gebeurt in onze ogen momenteel niet, daarom hierbij de volgende punten:

 • Boxx wordt aansprakelijk gesteld van diefstal. Echter, er is geen braakschade aan de opslagunit, dus de spullen zijn weggehaald door iemand met een sleutel. Dit kunnen wij niet zijn geweest, aangezien klanten zelf een hangslot aanschaffen en gebruiken. Hier hebben wij geen sleutel van en kunnen derhalve niet in de gehuurde unit.
 • De inventarislijsten van de klant kloppen niet. Eerst stuurt de klant een korte lijst met spullen zonder bonnetjes en vervolgens een uitgebreidere lijst met spullen en bonnetjes die zij in eerste instantie niet in haar bezit had. Overigens zouden diverse items zoals in de video genoemd, een bed en kast, nooit fysiek in de kleine opslagunit van 1 m2 passen.
 • In de video van BOOS staan ze bij unit 226. Dit is vreemd. Deze unit is namelijk nooit van de desbetreffende klant geweest.
 • Dit alles -en meer- resulteerde in het afwijzen van de claim van de klant door de verzekeraar. Wij zijn namelijk enkel de verhuurder van de ruimte. Niet de beheerder van de goederen.
 • Hierbij de reactie die wij gegeven hebben naar aanleiding van het bezoek van BOOS op ons hoofdkantoor, hier is helaas geen reactie op gekomen.

Naast bovenstaande punten zijn er nog een aantal zaken die inhoudelijk onjuist zijn. Om privacy redenen kunnen we verder niet in detail treden. Wat we wel kunnen zeggen, is dat we graag in gezamenlijkheid met de klant zo snel mogelijk tot een oplossing willen komen.

Dit doen wij bewust niet via de media, maar vanwege de genoemde privacy redenen in alle beslotenheid. Klanten mogen er namelijk vanuit gaan dat wij, naast het bieden van een veilige opslaglocatie voor hun spullen, een veilige omgeving bieden waar klanten met hun vragen terecht kunnen.

Het Boxx Team

3
Beleggen in tijden van hoge inflatie en een toekomstige recessie

Opslagverhuur is relatief recessieproof. Er komt ook meer vraag bij gedwongen verhuizingen, echtscheidingen etc. Dit hebben we ook gezien in de financiële crisis van 2008 en de coronacrisis van afgelopen jaren. We moeten enkel letten op storneringen (geen geld op de rekening) van de automatische incasso van de huren. Dit zal de kasstroom kunnen gaan benadelen. Wij nemen voorzorg in zulke situaties om een hogere kasbuffer aan te houden.

De verhuur van opslagruimtes (via Boxx on Wheels) is voor 95% particulier. Wij hanteren 1 maand borg, 1 maand vooruitbetaling. Na 80 dagen achterstand wordt de inhoud van de opslagunit openbaar verkocht. Daarmee hebben we minder last van bedrijven die slechter gaan betalen of failliet gaan welke door de aankomende recessie sneller worden getroffen.

4
Waarom deze zeer hoge rente?

De markt voor MKB obligaties (financiering) is zeer concurrerend met veel aanbiedingen tussen de 7-8% rente. Venture capital bedrijven vragen 20-25% jaarlijks rendement.

Wij hebben ervoor gekozen om ons te onderscheiden door een hogere netto rente te bieden, in plaats van veel te adverteren. Dit is dezelfde strategie voor ons verhuurbedrijf. Meer volume door lagere huurprijzen van opslagunits en garages en het bieden van meer service. Doordat onze obligatieleningen zo sneller worden volgeschreven, is Boxx in staat haar snelle groei vast te houden. Hierdoor zijn de nieuwe opslagverhuurvestigingen sneller op gewenste bezettingsgraad, daardoor ook sneller winstgevend en kunnen we daardoor meer nieuwe locaties openen.

5
Waar vind ik ervaringen van andere beleggers?

Als opslagbedrijf zijn de recensies van andere opslag gebruikers belangrijk om ervoor te zorgen dat wij blijven groeien. Het is voor ons belangrijk om goed zichtbaar te blijven op Google. Daarom willen wij de reacties van klanten en beleggers niet met elkaar in verwarring brengen. Ook moeten wij rekening houden met de privacy van onze beleggers.

Wij zijn trots op het feit dat 60% van onze huidige beleggers al eerder bij ons heeft belegd. Dat zouden zij niet doen als wij onze afspraken niet na zijn gekomen. Dit zegt voor ons en hopelijk voor u ook een hoop. Ook hebben wij al meerdere rondes beëindigd en de beleggers hun investering terugbetaald. Als wij onze afspraken niet na zouden komen, zou niemand meer bij ons beleggen. Daarom staan de beleggers (en de opslag klanten) op nummer 1 bij Boxx.

Wist u overigens dat veel beleggers in het verleden wel eens gebruik hebben gemaakt van onze opslagdiensten en zo met ons in aanraking zijn gekomen om te beleggen?

6
Waarom is beleggen in opslag bij Boxx zo verstandig?

Aan alle beleggingen zitten risico’s. Of je nu belegt in aandelen op de beurs, in vastgoed of andere fondsen, niets is zonder risico. Ook bij Boxx niet.
Wij opereren alleen in de randstad, zijn goedkoper en bieden een betere service met ons Boxx on Wheels concept ten opzichte van de grote concurrenten. De opgehaalde boxen met inboedels worden opgeslagen in onze XL- vestigingen in o.a. Breukelen en Schiedam. Dit zijn goedkopere locaties dan onze vestigingen in de grote steden. Zo weten wij al jaren meer opslag binnen te halen dan dat er uit gaat. Zolang de bezettingsgraden van de vestigingen gedurende de jaren blijven groeien en niet afnemen, kun je spreken van een verstandige belegging.

7
Waarom werken jullie buiten het toezicht van de AFM?

Zolang wij onder de door de AFM bepaalde vrijstelling blijven, is het niet noodzakelijk om onder toezicht te staan van de AFM. Voor datgene dat wij nodig hebben aan kapitaal, kunnen wij prima onder de vrijstelling werken. Wij hebben daarvoor geen prospectusplicht.
Uiteraard vinden wij het wel belangrijk om alles zo correct mogelijk doen. Daarom geven wij wel voor elke investeringsronde een uitgebreide prospectus af. Deze wordt ook gewoon gedeponeerd bij de AFM.
Daarnaast hebben wij een professionele compliance manager aangesteld en werken wij met een platform dat door de Nederlandse Overheid en de Nederlandse bank is erkend en waarmee wij beleggers kunnen checken alvorens zij met ons in zee gaan volgens de CDD/KYC richtlijnen/stappenplan.

8
Kan ik ook beleggen in garages?

Inmiddels hebben wij een kleine 300 garages verspreid over meerdere vestigingen. Het zelf hebben van een garage om te gebruiken is altijd een prima investering, maar ook voor de belegger/ beleggers geeft een garage veel zekerheid.

Er is heel veel vraag naar garages, maar weinig aanbod. Dit zorgt voor gegarandeerde huuropbrengsten. Momenteel zijn er weinig garages beschikbaar voor de verkoop, maar zodra er weer nieuwe locaties komen waar ruimte is voor garages, kunnen wij ook deze tak weer openstellen om in te beleggen.

9
Wanneer wordt het rendement uitbetaald?

Onze jaarlijkse rendementen worden per kwartaal uitbetaald. Uiterlijk op de 15de dag na elk kwartaal. Alleen bij de aandelen wordt het dividend per jaar uitgekeerd. Altijd uiterlijk op 15 april van het jaar.

10
Er is momenteel geen project open voor inschrijving. Kan ik mij wel inschrijven voor een volgende ronde?

Wij proberen altijd iedere belegger te bedienen in zijn of haar behoefte. Het is echter wel zo dat wij niet meer geld willen ophalen dan nodig is. Het kan dus gebeuren dat een bepaalde beleggingsronde is vol geschreven. Via onze website kunt u zich dan alsnog voorinschrijven voor een volgende ronde onder dezelfde voorwaarden. Als u daar uw gegevens achterlaat, informeren wij u tijdig met alle informatie van een nieuwe ronde en staat u nog altijd vrij om ervan af te zien. Een voorinschrijving is dus geen directe verplichting die u aangaat.

11
Hoe onafhankelijk is de stichting t.o.v. Boxx Opslag?

Voor elk beleggingsproduct is er een aparte stichting, met een bestuur die de belangen behartigt voor alle obligatiehouders (bij obligaties), certificaathouders (bij vastgoed hypotheek) of leden van de coöperatie u.a. (bij aandelen). Het bestuur van elke stichting bestaat uit meerdere deelnemers en een externe secretaris.

Elke beleggingsronde wordt voorgelegd aan het bestuur en die controleert en toetst waar nodig. De stichting opereert onafhankelijk en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Voorwaarden voor de Boxx organisatie:
– Alle Informatiememorandums ( IM’s ) voor Obligatieleningen dienen voor akkoord voorgelegd te worden aan het bestuur v.d. Stichting Obligatiehouders Boxx Obligatieleningen.

– Van alle IM’s doet het stichtingsbestuur melding bij de AFM.
– Bij iedere obligatielening is/wordt een trustakte opgesteld.
– Akte tot vestiging stil pandrecht op vorderingen wordt gemeld bij de Belastingdienst.
– Registratie Belastingdienst wordt ook bevestigd richting de aanvragende partij : Stichting Obligatiehouders Boxx Obligatieleningen.

12
Als ik het contract heb getekend, moet ik dan gelijk het geld overmaken?

In principe staat in het contract dat de betaling direct moet plaatsvinden na het ondertekenen van het contract. Uw rendement gaat in op de dag, nadat uw geld op onze rekening staat. In de meest gevallen is het dus slim om zo snel mogelijk het geld over te maken, zodat uw belegging direct gaat renderen.

13
Wat krijg ik als bewijs van inschrijving?

Iedere belegger kan zijn overeenkomst digitaal tekenen. Voor alle producten geldt dat uw getekende overeenkomst uw bewijs van inschrijving is. Een kopie van uw overeenkomst ontvangt u automatisch terug in uw mailbox na ondertekening.

14
Waar kan ik mijn gegevens en lopende beleggingen bekijken?

Ga naar https://mijnbeleggings.boxx.nl Rechts bovenin klikt u dan op Login om vervolgens op wachtwoord vergeten te drukken. Met het e-mailadres dat bij ons bekend is, kunt u de eerste keer het wachtwoord opvragen. U ontvangt nu een email, waarmee u het wachtwoord aanmaakt om in te kunnen loggen in de “mijn” omgeving. Op deze site vindt u informatie over uw beleggingen en ook kunt u daar uw jaaropgaaf downloaden.

15
Waarom moet ik mijn legitimatie meesturen?

De overeenkomst is op naam. Om ervoor te zorgen dat iedere belegging ook weer terugkomt bij dezelfde persoon is het belangrijk dat wij precies weten met wie wij te maken hebben. In het kader van uw veiligheid kunt u via https://www.rijksoverheid.nl een veilige kopie van uw legitimatie maken om vervolgens naar ons te versturen.

16
Waarom is investeren vanuit een BV in aandelen zo gunstig?

Wij hebben de aandelen ondergebracht in een coöperatie.
Dit heeft als voordeel dat het administreren eenvoudig is, de belangen goed worden behartigd. Daarnaast heeft het voor investeerders via besloten vennootschappen een enorm voordeel: Ook met een belang van onder de 5% heeft een investerende BV een deelnemersvrijstelling. Dus geen dubbele belastingheffing.

Veel tevreden huurders.

Laatste nieuws.

JA, IK HEB INTERESSE.

DE OPSLAGSPECIALIST VAN NEDERLAND.

Boxx Opslag verhuurt (tijdelijke) opslagruimten en garageboxen in vele soorten en formaten. We exploiteren momenteel 12 goed beveiligde locaties met duizenden opslagunits in Nederland en willen doorgroeien naar landelijke dekking.

Financiering door obligaties

Voor grote multinationals is het al langer gebruikelijk om een deel van hun financieringsbehoefte te realiseren via het uitgeven van bedrijfsobligaties. Nieuw is de uitgifte van obligaties door MKB bedrijven.

De obligaties zijn een geweldig financieel instrument voor de financiering van nieuwe Boxx vestigingen. Voor Boxx is dit de 11e obligatie emissie met een hoge rente.

Boxx voorziet daarmee ook in de behoeften van de (Nederlandse) belegger door de uitgifte van deze (MKB) obligaties. Boxx biedt een hoog renderende belegging met onderpand voor de belegger met een middellange beleggingshorizon.